m y h o m e & t h e r e s t

c o n t a c t

 

Als je vragen hebt , bel , mail of what’s app mij dan! Ik hoor het graag wanneer je meer informatie wilt hebben over de verschillende boxen , of wanneer je hier prijzen van wilt weten. Maar neem ook gerust contact op wanneer je wilt samenwerken via mijn instagramaccount h u n d r e d n i n e t y  . Of wanneer je mij graag wilt inhuren voor de styling bij een shoot.

 

 

C h a r l o t t e   t e   W i e r i k

I n t e r i o r  V i t a m i n s
B o r n s e s t r a a t   1 9 0 .
7 5 5 6   B M   H e n g e l o
t e l .   0 6 – 1 3 9 1 5 5 2 9
i n f o @ i n t e r i o r v i t a m i n s . c o m

R e k e n i n g n u m m e r   :   N L 5 2 I N G B 0 0 0 6 8 5 3 9 7 7
B T W n u m m e r  :  1 3 7 9 5 6 0 7 1 B 0 1
K V K n u m m e r   :   6 3 6 1 5 7 5 4